Ernest Bloch (1880-1959)
Skladby pro housle / Works for violin
Radio Servis CR0439-2 (EAN 8590236043923)

František Novotný,  housle / violin
Sergej Milstein,  klavír / piano
Filharmonie Brno / Brno Philharmonic Orchestra
Tomáš Netopil, Dirigent / Conductor
http://www.radioservis-as.cz/katalog/zbozi.php?detail=1620
CD 1: 72:49
Suita č. 1 pro sólové housle / Suite Nr. 1 for violin solo (1958)
Suita č. 2 pro sólové housle / Suite Nr. 2 for violin solo (1958)
Sonáta č. 1 pro housle a klavír / Sonata Nr. 1 for violin and piano (1920)
Sonáta č. 2 "Poeme mystique" pro housle a klavír / Sonata Nr. 2 for violin and piano "Počme Mystique" (1924)

CD 2: 67:18
Baal Shem - Tři obrazy z chasidského života pro housle a klavír / Baal Shem - Three pictures of Chassisdic life for violin and piano (1923)
Nuit exotique (Exotická noc) pro housle a klavír / Nuit exotique for violin and piano(1924)
Abodah (Uctívání Boha) - Melodie k svátku usmíření (Jom Kippur) pro housle a klavír / Abodah - Yom Kippur Melody (1929)
Melodie pro housle a klavír / Mélodie for violin and piano (1929)
Koncert pro housle a orchestr / Concerto for violin and orchestra (1937-38)