Bassoon & Cello
Cavalli CCD257

Friedrich Edelmann (bassoon)
Rebecca Rust (cello)
Willem de Fesch (1687-1761) Sonata in C major Op 8 No 10 6:38
Nakayama Shinpei (1887-1952) habu no minato 1:39
Saito Keizo (1887-1956) furusato no 1:28
Willem de Fesch (1687-1761) Sonata in D minor Op 8 No 3 10:45
Volksweise oita-chiho no komoriuta (Japanese folktune) 2:05
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sonata in B major for bassoon and violoncello KV 292 11:40
Koyama Sakunosuke (1863-1927) natsu ha kinu 1:40
Kusakawa Shin (1893-1948) dokoka de haru ga 1:09
Yamada Kosaku (1886-1965) sunayama 2:15
Georges Bizet (1838-1875) Small duet for bassoon and violoncello C minor 1:13
Volkslied fuyugeshiki 1:09
Okano Tei'ichi (1878-1941) oborozukiyo 1:47
Hans Gal (1890-1987) Divertimento for bassoon and violoncello op. 90 No. 1 9:49
1. Dialogue 3:04
2. Scherzino 4:14
3.Fughetta 2:11
Ouno Tadasuke (1895-1930) yoimachigusa 1:46
Paul Hindemith (1895-1963) Four pieces for bassoon and violoncello 4:44
I. Moderato 0:59
II. Andante 1:10
III. Allegretto 1:12
IV. Allegro 1:23
Yanada Tadashi (1885-1959) Jogashima no ame 2:39