Vladas Jakubėnas : Choir Music
Jauna Muzika JM-CD-002

Vilnius City Municipal Choir
Vaclovas Augustinas, Artistic director and conductor
2011
54'49"
  1. Oh I Would Go Far Away 3'25 Vai eičiau aš, eičiau Vincas Mykolaitis-Putinas (1935)
  2. The Song of the Exiles and the Deportees 4'22 Tremtinių ir išvežtųjų giesmė Bernardas Brazdžionis (1956)
  3. The Mother's Tongue 5'12 Motinos kalba Juozas Mikuckis (1960)
  4. In the Evening Prayer 5'12 Vakaro maldoj Kazys Bradūnas (1947)
  5. Many Lovers I Have Had (So Many Beloved I Had) 3'21 Daug turėta mylimųjų Kotryna Grigaitytė (1965)
  6. Hush, Little Sister (Calm Down, My Sister) 1'18 Nurimk sesut Petras Vaičiūnas (1935)
  7. Jesus, Thou Art My Life 3'45 Jėzau, Tu mano gyvybe Liturgical (1961)
  8. Oh, If I Could See Him 2'47 O, kad aš Jį regėčiau Vydūnas (1962)
  9. Here I Am, Oh King of Glory 4'36 Štai aš čia, Garbės Karaliau Liturgical (1966)
10. In Silence Thou Art Celebrated 2'14 Tyloj Tu švenčiamasis Liturgical (1959)
11. Across the Seas, Across Nemunas River (Over the Sea, Beyond the Nemunas River) 1'39 Už jūrių marelių, už Nemuno Lithuanian folk
12. Oh Father Is Giving Away 1'50 Vai leidžia duoda Lithuanian folk (1957)
13. I Was Walking In My Garden 3'16 Po daržužį vaikščiojau Lithuanian folk
14. Hey Growing Growing (Little Girl Growing Up in Her Yard) 2'19 Ei auga, auga Lithuanian folk (1957)
15. Grandmother Was Raising (Brought Up by Mother) 3'19 Augino močiutė Lithuanian folk (1974)
16. High Hills, Plain Meadows 1'52 Aukšti kalnai, lygios lankos Lithuanian folk (1957)
17. A Birdy Is Rocking And Swinging (Little Bird Swaying) 1'56 Svyruoj, linguoj paukštelis Lithuanian folk
18. Across the Seas 2'26 Už jūrių marių Lithuanian folk (1957)