Pieśni obozowe - Mauthausen-Gusen
Veriton SXV-720

Zbigniew Zapasiewicz, Actor
Bernard Ładysz, Bass
Józef Bok, dir.
Marian Sawa (organ)
Tomasz Zaliwski, Introduction
Chór Męski Teatru Wielkiego w Warszawie (voc)
Zdzislaw Borowka, consultant
Face 1
  1. Słowo wstępne
Tomasz Zaliwski - W. Wnuk
  2. Żywe kamienie
A. Kulisiewicz - W. Wnuk
  3. Do przechodnia
G. Timofiejew
  4. Dumka
L. Szopiński - W. Kozaczkiewicz
  5. Do matki
Z. Wróblewski
  6. Sen więźnia
L. Szopiński - Z. Karr-Jaworski
Face 2
  7. Golgota moja
G. Guziński - K. Ćwierk
  8. List z obozu
Z. Wróblewski
  9. Pieśń żałobna
E. Bury - W. Wnuk
10. Pamięci poległych
G. Timofiejew
11. Dla nas słońce nie zachodzi
L. Szopiński - W. Wnuk
12. A kiedy przyjdzie taka chwila
W. Wnuk
13. Już przebrzmiał grom
G. Guziński - K. Ćwierk