Fryderyk Chopin
Dzieła wszystkie Chopina
Polskie Radio PRCD580-599

2005
CD   1: Z wielkich tradycji pianistyki polskiej
CD   2: Sonaty Op.4, 65
CD   3: Sonaty Op.35, 58
CD   4: Walce
CD   5: Preludia
CD   6: Etiudy
CD   7: Koncerty
CD   8: Polonezy młodzieńcze op.71 etc.
CD   9: Polonezy Op.22, 26, 40, 44, 53, 61
CD 10: Nokturny Op.9, 15, 27, 32, 37
CD 11: Nokturny 48, 55, 62 op. posth., Berceuse
CD 12: Utwory z orkiestrą
CD 13: Utwory kameralne
CD 14: Ronda
CD 15: Drobne utwory
CD 16: Scherza
CD 17: Mazurki Op.6, 7, 17, 24, 30, 33, 41
CD 18: Mazurki Op.50, 56, 59, 63
CD 19: Ballady, Fantazja, Barkarola
CD 20: Pieśni