Adolf Wisłowski, Małgorzata Rybowa i Helena Dunicz-Niwińska


Helena Dunicz-Niwińska - Okupacja niemiecka
Occupation allemande - Coexistence de différentes nationalités

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17455/1/Musical_Memoirs_of_the_Holocaust._  The_Case_of_Helena _Dunicz-Niwińska.pdf

 

 

Helena Dunicz-Niwińska
One of the Girls in the Band
The Memoirs of a Violinist from Birkenau

William R. Brand (Translator from the Polish)
Auschwitz-Birkenau State Museum
ISBN : 9788377040782
Hardcover, 182 pages / Paperback, 179 pages
Published 2014

 

Helena Dunicz Niwińska was born in Vienna in 1915. She lived with her parents and brothers in her hometown of Lwów until 1943.
At the age of 10, she began learning to play the violin at the conservatory of the Polish Musical Society. She studied pedagogy from 1934 to 1939, continuing her musical education the whole time.
After their arrest in January 1943 and incarceration in Łącki Prison, she and her mother were deported to Auschwitz in October 1943. In Birkenau, she was a member of the women's orchestra—as a violinist—until January 1945.
After being evacuated to the Ravensbrück and Neustadt-Glewe camps, she was liberated in May 1945. She and her fellow prisoner Jadwiga Zatorska returned at the end of May to a postwar Poland that no longer included her beloved hometown of Lwów.
She moved in with Jadwiga's family in Cracow, and soon after began a career at the Polish Musical Publishers, where she worked until she retired in 1975 as deputy director of publications for musical education.
Her book 'One of the Girls in the Band: The Memoirs of a Violinist from Birkenau' is the story of her family's tragic fate and more particularly of the time when, as prisoner number 64118, she played in the women's camp orchestra.
She survived Auschwitz-Birkenau by playing the violin.

 

Helena Dunicz-Niwińska
Drogi mojego życia
Wspomnienia byłej więźniarki Auschwitz
Les voies de ma vie
Mémoires des anciens prisonniers Auschwitz

Transcribed by Maria Szewczyk

Wspomnienia byłej więźniarki Auschwitz, Heleny Dunicz Niwińskiej, która pod kierownictwem sławnej Almy Rosé grała w orkiestrze kobiecej w Birkenau.
Helena Dunicz Niwińska urodziła się w 1915 r. w Wiedniu. Jej miastem rodzinnym był Lwów, gdzie do 1943 r. mieszkała z rodzicami i braćmi. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego.
W latach 1934-1939 studiowała pedagogikę, cały czas kontynuując edukację muzyczną.
Aresztowana w styczniu 1943 r., poprzez więzienie na Łąckim we Lwowie, wraz z matką w październiku 1943 r. została przywieziona do Auschwitz. W Birkenau — jako skrzypaczka — była członkinią orkiestry kobiecej do stycznia 1945 r.
Ewakuowana do obozów Ravensbrück i Neustadt-Glewe, została wyzwolona w maju 1945 r. Ze swoją przyjaciółką z obozu, Wisią Zatorską, wróciła do Krakowa, który stał się jej drugim domem.
Do 1975 r. pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, gdzie była zastępczynią kierownika redakcji wydawnictw dla szkolnictwa muzycznego.
Jej książka „Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau” jest barwnym i jednocześnie tragicznym opisem losów jej rodziny (wojnę przeżył tylko brat Bolesław), a szczególnie miesięcy spędzonych w Lagerkapelle w Birkenau.
Helena Dunicz Niwińska całe swe życie poświęciła muzyce. I to muzyka pozwoliła jej przetrwać w Auschwitz.

 

Helena Dunicz-Niwińska
Una violinista a Birkenau
Alessio Costa (Translator)
Museo Statale di Auschwitz-Birkenau
ISBN : 9788377040928
Hardcover, 198 pages
Published 2015

 

 

Il libro racconta la tragica storia di Helena Dunicz Niwinska deportata nel campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau con il numero 64118, e della sua famiglia. Helena nasce nel 1915 a Vienna.
La sua città natale è Leopoli, dove fino al 1943 abita con i genitori e coi fratelli. All'età di dieci anni inizia lo studio del violino nel Conservatorio della Compagnia Polacca della Musica.
Negli anni 1934-1938 studia pedagogia, proseguendo la sua formazione musicale. Arrestata nel gennaio del 1943, dopo l'internamento nel carcere del Lacki di Leopoli, giunge ad Auschwitz nell'ottobre del 1943 insieme alla madre.
A Birkenau, in quanto violinista, diventa un membro dell'orchestra femminile del Lager fino al gennaio del 1945. Evacuata verso i campi di Ravensbruck e di Neustadt-Glewe, viene liberata nel maggio 1945.
Insieme ad una sua compagna del lager, Jadwiga Zatorska, fa ritorno nella Polonia postbellica.
Ora abita con la famiglia Zatorski a Cracovia e lavora, sino al 1975, nella casa editrice musicale polacca svolgendo la mansione di vice direttrice della redazione dei testi scolastici musicali.
Il violino le ha permesso di sopravvivere nel campo della morte.