Bente Kahan
Farewell Cracow
Yiddish Songs By Mordechai Gebirtig
Bente Kahan, vocal, guitar
Dariusz Swinoga, accordion
Miroslaw Kuzniak, violin
Adam Cegielski, bass
Leszek Rojsza, guitar
 
 1. Kinder yorn / Dziecięce lata / Childhood Years
 2. Kh'vil nisht aza khosen / Nie dla mnie taki pan młody / I Don't Want Such a Bridegroom
 3. Kum Leybke tantsn / Zatańcz Lejbke / Come Leybke, Let's dance
 4. Kartofl- zup mit shvomen / Kartoflanka z grzybami / Potato Soup with Mushrooms
 5. Oy, mamenyu mayn / Mamuniu moja / Oh, Mamma Mine
 6. Krigs - invalid / Inwalida wojenny / The War Invalid
 7. Reyzele / Reyzele
 8. Avreml der marvikher / Awreml forsorób / Avreml the Moneymaker
 9. Die gefalene / Upadła dziewczyna / The Fallen Girl
 10. Shlof shoyn mayn kind / Śpij dziecino / Sleep My Child
 11. Dray tekhterlekh / Trzy córeczki / Three Daughters
 12. Arbetlozer marsh / Marsz bezrobotnych / March of the Unemployed
 13. S'brent / Pali się / Our Town Is on Fire
 14. Dos lid fun goldenem land / Pieśń o Złotej Krainie / The Song of the Golden Land:
  • Kh'hob shoyn lang / Od dawna.../ I'ts Been a Long Time Since...(poem)
  • Gehat hob ikh a heym / Miałem kiedyś dom / Once I Had a House (poem)
  • Blayb gezunt mir Kroke / Żegnaj Krakowie / Farewell Cracow (poem )