Songs To Remember Henny Durmashkin
Accompanied by Fanny Durmashkin, piano
Star Records 201 (XTV 81954)
1960
  1. Bal Melokhes Brassens, Georges 3:18
  2. Fraytik Oyf Der Nakht Shternheim, Nokhem ; Golub, Solomon / Shternheim, Nokhem ; Golub, Solomon 3:57
  3. Reyzele Mit Ir Eyzele   1:54
  4. Kakhol Yam Hamayim Alterman, Nathan / Nardi, Nahum 2:03
  5. Alu L'erets Avot   1:29
  6. Shotns   3:22
  7. Tsu Eyns Tsvey Dray Rozental, Leyb / Eisler, Hans 3:22
  8. Ghetto Broydo, Kasriel 2:25
  9. Yisrolik Rozental, Leyb / Veksler, Misha 2:54
10. Ikh Benk Aheym Rozental, Leyb 3:33