1939 De bruid [for female chorus].

Text by Jan Prins (C. L. Schepp) (1876-1948)

 De lucht, over den jongen dag,
 was helderder dan ooit.
 Lets ongewoons verblijdends lag
 in weide en veld gestrooid.

 De torenklok zong wat ze kon,
 de vlaggen staken uit.
 De bruigom was de lentezon
 en Holland was de bruid.

 Ze was des morgens opgestaan,
 een ranke, frivole meid;
 Ze deed haar garen sluier aan
 van dunne dauwigheid.

 Ze stak zich van den pereboom
 den bloesem in het haar
 die, witter dan een winterdroom
 is, wonderbaar.

 Ze deed een gladden gordel om
 van zilverig allooi,
 van zuiveren waterglans, Wat glom
 die ronde gordel mooi!

 Toen hechtte ze als een donzen vacht
 aan haar satijnen kleed
 den schuimrand die de zee haar bracht.
 Toen was den bruid gereed.

 Nu komt ze met haar lief gezicht
 den bruidegom tegemoet.
 Wat is den hemel wijd en licht,
 Wat is het leven goed!

 De wereld is een wonderbron
 van telkens nieuw geluid.
 De bruidegom is de lentezon
 en Holland is de bruid.