EMI 7543132
Wiener Streichsextett
Erich Hobart Violine/violin/violon I
Peter Matzka Violine/violin/violon II
Thomas Riebl Viola/alto I
Siegfried Fühlinger Viola/alto II
Rudolf Leopold Violencello/Cello/violoncelle I
Susanne Ehn Violencello/cello/violoncelle II
27.01.1992
 

1. E. Schulhoff

2. L. v. Beethoven

3. L. v. Beethoven
Sextett für 2 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli

Quintett f. 2 Violinen, 2 Violen u. Violoncello

Quintett-Fuge f. 2 Violinen, 2 Violen u. Violonc.